ლაპატი ვაინს - სუპერ რავი 2019
37
ხოხბის ცრემლები - შავკაპიტო 2018
37
ხოხბის ცრემლები - ვარდისფერი რქაწითელი 2019
37
გოგიტა მაკარიძე - ოცხანური საფერე 2019
37
ალაფანის მარანი - შავკაპიტო 2019
40
ალაფიანი - თავკვერი 2019
40
ართანული ღვინო საფერავი 2019
42
ანთაძეების მარანი საფერავი 2019
42
ლაგაზი - საფერავი 2019
42
ნიკალას მარანი ბუდეშურისებრი
42